Cafe

Parella que berena en una Cafeteria.D’estil de traç naïf amb colors contundents, son uns apunts per pintar cuadres Anuncis

Cafe

Parella que berena en una Cafeteria.D’estil de traç naïf amb colors contundents, son uns apunts per pintar cuadres

/ 1

l’Oficinista

Il.lustració que mostra una oficinista molt atrafegada. Un estil que utilitza els clors plans i degradats i traços senzills.

/ 1

l’Oficinista

Il.lustració que mostra una oficinista molt atrafegada. Un estil que utilitza els clors plans i degradats i traços senzills.

McLaren

Vinyeta humorística, que fa referen cià al malt rotllo que hi havia dins l’equip McLaren l’any 2007

McLaren

Vinyeta humorística, que fa referen cià al malt rotllo que hi havia dins l’equip McLaren l’any 2007

Mini Vs Mini Tenis Cup

Dos Minis que juguen un partit de tenis, per anunciar un torneig patrocinat per BMW (Mini). La dificultat es donar-li a un automobil la sensació d’adquirir moviments de dos jugadors de tenis, la sensaciò de moviment esta molt ben lograda,

Mini Vs Mini Tenis Cup

Dos Minis que juguen un partit de tenis, per anunciar un torneig patrocinat per BMW (Mini). La dificultat es donar-li a un automobil la sensació d’adquirir moviments de dos jugadors de tenis, la sensaciò de moviment esta molt ben lograda,

Santa Klaus

Un ninot de plàstic “Nummy” pintat de Pare Noel

Santa Klaus

Un ninot de plàstic “Nummy” pintat de Pare Noel